Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Viranomaisilmoitukset

Henkilöstövuokrausalan yrittäjä käy jatkuvaa kirjeenvaihtoa eri viranomaisten kanssa. Järjestelmällisyys vie tässäkin lajissa pitkälle. Eri tahot, esimerkiksi kaupparekisteri, verottaja sekä työeläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, kaipaavat yritykseltä säännöllisesti erilaisia ilmoituksia, joista osa tulee toimittaa kuukausittain, osa neljännesvuosittain ja osa vuosittain. Lisäksi työnantajayritysten pitää joissakin tapauksissa lähettää yrityksille ja viranomaisille hakemuksia. Viranomaisilmoituksia ja -hakemuksia ovat: • kausiveroilmoitukset
• vuosi-ilmoitukset
• veroilmoitus
• kaupparekisterissä julkistettava tilinpäätös (ilmoitusvelvollisuus riippuu yritysmuodosta)
• arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus tavaran tai palvelun yhteisömyynneistä
• työntekijän vakuuttaminen, työsuhde- ja ansioilmoitukset, palkkailmoitus
• työterveyshuollon korvaushakemus
• Tilastokeskukseen toimitettavat ilmoitukset
• Tullin Intrastat-ilmoitukset
• osoite- ja yhteystietojen muutokset kaupparekisteriin ja Verohallinnolle
• työnantajan hakemukset Kelaan.
Nämä kaikki asiakirjat yritys voi lähettää sähköisesti verkkopalvelujen kautta. Jos yrityksellä on käytössään kattava taloushallinnon ratkaisu, ilmoituksiin tarvittavaa tietoa ei tarvitse erikseen kerätä, ne on tulostettavissa napin painalluksella. Viranomaisilmoitusten teko on rutiinityötä, joka kannattaa antaa kokeneen tilitoimiston hoidettavaksi.