Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Asiakashankinta

Kun uusi yritys luo asiakaskuntaansa, avainsanoja ovat ahkeruus rohkeus, suunnitelmallisuus ja luotettavuus. Usein asiakkaan vakuuttamiseen saa vain yhden tilaisuuden. Asiakkaiden hankkiminen on uuden yrityksen tärkein ja usein myös suurin haaste. Siksi sitä on hyvä pohtia perusteellisesti jo liiketoimintasuunnitelmaa laadittaessa. Keskeisiä kysymyksiä ovat keitä asiakkaat ovat, mistä he tai ne löytyvät ja millä keinoin asiakkaat tavoitetaan. Kun yritys on perustettu, hihat pitää kääriä asiakashankinnassa saman tien, jotta yrityksen tulot ja menot saadaan tasapainoon mahdollisimman pian. Mitä kaikkea markkinointi sitten pitää sisällään? Markkinoinnilla tarkoitetaan niitä kaikkia toimenpiteitä, joita yrityksessä toteutetaan myynnin aikaansaamiseksi. Se on tuotteista ja palveluista kertomista siksi, että asiakas tietäisi ostaa juuri sinun yritykseltäsi. Markkinoinnilla erotutaan kilpailijoista, toisin sanoen rakennetaan yrityksen menestystä. Markkinointi kannattaa mieltää palapeliksi tai ketjuksi, josta ei muodostu ehjää, kestävää kokonaisuutta, jos yksikin pala on pois paikoiltaan tai jos yksikin lenkki pettää. Markkinoinnin kilpailukeinoja ovat: • asiakaspalvelu
• tuote ja sen laatu sekä houkuttelevuus
• hinnoittelu
• saatavuus
• viestintä
• henkilöstö
• suhdeverkosto.
Kuten huomaat, markkinointi on paljon muutakin kuin mainoksia, internetsivuja ja myyntikirjeitä. Laajasti ymmärrettynä kaikki se, mitä yrityksessä tehdään, markkinoi yritystä. Myöskään sisäistä markkinointia ei sovi unohtaa: sen avulla vaikutat työntekijöittesi viihtymiseen ja motivaatioon. Jotta markkinointi olisi suunnitelmallista, jokaisen yrittäjän kannattaa tehdä markkinointisuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti, esimerkiksi aina puolivuosittain, kun liiketoimintasuunnitelmakin käydään läpi. Uusyrityskeskusten julkaisemista markkinointioppaista saa hyvän pohjan markkinointisuunnitelman laatimiseksi.