Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Matkalla työnantajaksi

Henkilöstövuokrausalan yrittäjä tarvitsee paljon tietoa työantajana toimimisesta. Aluksi tärkeintä on paneutua rekrytointeihin huolellisesti ja ottaa ajoissa selvää velvollisuuksista. On yrityksiä, jotka eivät koskaan palkkaa yhtään työntekijää. Henkilöstövuokrausalalla työntekijöitä on kuitenkin rekrytoitava saman tien ainakin asiakasyrityksille. Toiminnan kasvaessa tulee ajankohtaiseksi myös oman henkilöstön palkkaaminen. Suomessa työnantajalla on runsaasti lakisääteisiä velvollisuuksia. Huomioimista vaativat esimerkiksi työterveyshuolto, työturvallisuus- ja suojelu, työntekijöiden yksityisyydensuoja ja tasa-arvoinen kohtelu sekä lomat, vapaat ja sairauspoissaolot. Lisäksi työnantajan on huolehdittava palkanmaksusta, ennakonpidätysten toimittamisesta, työehtosopimusten noudattamisesta ja työantajamaksuista sekä viranomaisilmoituksista. Ajan säästämiseksi ja virheiden välttämiseksi on hyvä luoda heti kättelyssä toimivat ja turvalliset prosessit. Niiden avulla varmistat, että työntekijät, jotka ovat yrityksesi tärkein resurssi, pysyvät tyytyväisinä, eikä virheitä satu missään vaiheessa.