Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Työsopimus

Kun sopiva työntekijä on löytynyt, on aika tehdä työsopimus. Tämä voi tapahtua suullisesti tai kirjallisesti. Työsopimuksen pohjana on suositeltavaa käyttää valmiita malleja. Työsopimustyyppejä ovat toistaiseksi voimassaoleva työsopimus ja määräaikainen työsopimus, jolle on oltava jokin peruste, esimerkiksi työn kausiluonteisuus, ellei määräaikaisuus ole työntekijän itsensä toiveena. Työsopimustyyppi vaikuttaa muun muassa irtisanomiskäytäntöihin. Koeaikaa voidaan soveltaa kummassakin työsopimustyypissä, ja sen kesto voi olla enintään 4 kuukautta ja alle 8 kuukauden pituisissa määräaikaisissa työsopimuksissa enintään puolet määräajasta. Henkilöstövuokrauksessa työsuhde syntyy vuokrausyrityksen ja työntekijän välille, ei siis työntekijän ja asiakasyrityksen välille. Vuokratyövoiman käyttäjäyritys ja työvoimanvuokrausyritys taas tekevät sopimuksen työvoiman vuokrauksesta.