Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Palkanmaksu

Työsopimuslaki säätelee työsopimusasioiden lisäksi myös palkanmaksua. Ellei muuta ole sovittu, palkat on lain mukaan maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä. Jos palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä ajalta, se on maksettava kuukausittain. Tuntipalkka tai alle viikolta kertyvä palkka on suoritettava kerran kahdessa viikossa. Lopputili maksetaan työntekijän viimeisenä työpäivänä. Suomessa palkan määrä noudattaa useimmiten työehtosopimusta, joka on yleissitova. Muuten työntekijälle on maksettava lain mukaan ”kohtuullinen” palkka. Kuukausi- tai tuntiperusteisen palkkauksen lisäksi mahdollisia ovat urakat ja provisiot. Työnantajalle palkkakustannukset koostuvat varsinaisten palkkojen lisäksi välillisistä työvoimakustannuksista eli palkan sivukuluista sekä henkilöstökustannuksista, joita ovat esimerkiksi koulutusmenot. Välilliset työvoimakustannukset ovat muita kuin työtunteihin perustuvia palkkoja, esimerkiksi vuosilomapalkkoja, lomarahoja, sairausajan palkkoja ja arkipyhäkorvauksia. Työnantajana toimiva yritys on myös velvollinen toimittamaan palkasta ennakonpidätyksen työntekijän verokortin mukaan ja maksamaan osaltaan seuraavat työntekijän palkan sivukulut:

• työntekijän eläkevakuutus eli TyEl
• työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu eli sotu-maksu)
• työttömyysvakuutusmaksu
• tapaturmavakuutusmaksu
• ryhmähenkivakuutusmaksu.
Työnantajan kulut vaihtelevat vuosittain, toimialoittain ja yrityksen koon mukaan. Ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksu ilmoitetaan kausiveroilmoituksella Verohallinnolle ja suoritetaan verotilille kuukausittain. Lisäksi annetaan vuosi-ilmoitus. Apua palkkojen maksamiseen Sivukulut muodostavat karkeasti laskettuna kolmanneksen kaikista palkkakustannuksista. Muistathan siis ottaa ne huomioon, kun lasket yrityksesi kannattavuutta ja päätät hinnoittelustasi! Ja tiesithän, että voit yrittäjänä saada myös tukea työntekijän palkkaamiseen. Tuen muotoja ovat työttömän palkkaamiseen myönnettävä palkkatuki sekä tuet oppisopimuskoulutukseen. Palkanmaksuun liittyvien työnantajavelvoitteiden täyttämisessä kätevä apuväline on maksuton Palkka-fi-verkkopalvelu. Lisäksi tarvitset tehokkaan työkalun palkanlaskentaan – ohjelmistoratkaisun, joka vapauttaa sinut käsin kirjattujen työtuntien epävarmasta jäljittämisestä ja pitkäpiimäisestä ynnäilystä ja hoitaa monimutkaisten työehtosopimusten tulkinnan puolestasi. Vastaus tähän tarpeeseen on automaattiseen työehtosopimusten tulkintaan pystyvä Henkilöstövuokrausratkaisu, joka laskee automaattisesti halutun TES:n mukaiset päivittäiset, viikoittaiset ja kuukausittaiset yhteenvedot ja soveltaa laskennassa myös paikallisia sopimuksia ja käytäntöjä. Myös erilaiset lisät, korotukset ja edut, kuten ilta- ja yötyölisät, tulevat sen avulla huomioiduiksi automaattisesti.