Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Peruskäsitteet haltuun

Kirjanpidon näkökulmasta yritykset toimivat joitakin poikkeustapauksia lukuun ottamatta 12 kuukauden jaksoissa, joita kutsutaan tilikausiksi. Tilikausi voi olla muukin kuin kalenterivuosi. Tilikauden lopuksi tehdään tilinpäätös, jossa selviää vuoden aikana tehty toiminnan tulos. Arvonlisäverovelvollisen yrityksen kunkin kuun kirjanpidon tulee valmistua (tietyin poikkeuksin) yhden kuukauden ja 12 päivän kuluessa, jotta arvonlisävero voidaan ilmoittaa ja tarvittaessa tilittää verottajalle ajoissa. Kirjanpito voidaan toteuttaa joko suoriteperusteisesti tai maksuperusteisesti. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa menot ja tulot merkitään aina sille päivälle, jolloin hyödyke on siirtynyt myyjältä ostajalle. Maksuperusteisessa kirjanpidossa taas menojen ja tulojen kirjaus tehdään maksupäivälle. Yrittäjän on huolehdittava kirjanpitoaineiston säilyttämisestä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Kirjanpitokirjat ja tililuettelo on pidettävä tallessa vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.