Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Liikeidea

Keskusteltaessa yrityksen perustamisesta liikeidea ja yritysidea sekoitetaan usein keskenään. Yritysideassa kiteytyy se, mitä yritys tuottaa, kun taas liikeidea kuvaa, mitä yritys tekee ja miten, ja kenelle se myy tuotteitaan tai palveluitaan ja millä markkinoilla. Jos osaat vastata yrityksestäsi kertoessasi perusteellisesti kysymyksiin ”Mitä?”, ”Kenelle?” ja ”Miten?”, sinulla on liikeidea. Ellet osaa, kannattaa jatkaa yritysidean työstämistä eteenpäin liikeideaksi. Hyvä liikeidea on yksityiskohtainen, toteuttamiskelpoinen ja kilpailukykyinen. Nämä tavoitteet täyttyvät, kun paneudut huolellisesti seuraaviin kysymyksiin: Asiakas: Mitä tarpeita yrityksesi täyttää? Mitä hyötyä tuotteistasi ja palveluistasi on asiakkaallesi? Keitä ovat asiakkaasi, ja miten tavoitat heidät? Miten maksaminen tapahtuu?
Imago: Minkälaisia mielikuvia haluat yritykseesi liitettävän? Miten edistät toivotun imagon syntymistä?
Resurssit: Mitä tiloja ja laitteita tarvitset? Milloin ja kuinka paljon tarvitset hallintohenkilöstöä? Miten järjestät rahoituksen? Mitä osaamista ja kokemusta sinulla on? Mitä verkostoja voit hyödyntää?
Toimintatavat: Mitä yrityksesi tekee itse ja mitä palveluita kannattaa hankkia? Miten järjestät myynnin ja markkinoinnin?
Tuotteet: Mitä tarjotaan ja miten? Miksi yrityksesi palveluista oltaisiin valmiita maksamaan? Miten erotut kilpailijoista? Mitkä ovat menestymisesi mahdollisuudet?