Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Perustamisilmoitukset

Jokaisesta uudesta yrityksestä tulee tehdä perustamisilmoitus yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Yritys ilmoitetaan samalla y-lomakkeella sekä Kaupparekisteriin että Verohallinnon rekistereihin, joita ovat arvonlisäverovelvollisten rekisteri, ennakkoperintärekisteri ja työantajarekisteri. Avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä perustettaessa perustamisilmoitukseen liitetään yhtiömiesten keskenään tekemä yhtiösopimus. Osakeyhtiön perustamisasiakirjoja ovat perustamisasiakirjan lisäksi perustamiskokouspöytäkirja, yhtiöjärjestys ja hallituksen pöytäkirja. Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon internetsivuilla neuvotaan yksityiskohtaisesti rekisteröintiin liittyvistä käytännöistä yritysmuodoittain, ja niiden yhteisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmä -verkkopalvelusta löydät perustamisilmoituslomakkeet. Verottajan sivuilta ja neuvonnasta saat tietoa myös ennakkoverotuksen ja arvonlisäverotuksen periaatteista. Myös oma tilitoimistosi auttaa yrityksen perustamistoimissa usein nimelliseen hintaan, koska onhan yrityksen perustaminen hyvä alku pitkälle yhteistyölle. Osakepääoman maksu Jos perustat osakeyhtiön, tarvitset osakepääoman, joka on oltava maksettu kokonaisuudessaan ennen yhtiön ilmoittamista kaupparekisteriin. Osakepääoma, jonka tulee olla vähintään 2 500 euroa (19.9.2013), suoritetaan yleensä rahassa, ja se on maksettava pankkitilille. Kaupparekisteriin ilmoitetaan hallitusten jäsenten ja mahdollisen toimitusjohtajan vakuutus osakeyhtiölain säännösten noudattamisesta. Silloin, kun yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, tarvitaan lisäksi tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeet on maksettu lain mukaisesti Muissa tapauksissa kaupparekisteri-ilmoituksen liitteeksi riittää esimerkiksi tiliote, josta näkyy pääoman suorittaminen yhtiön tilille. Mikä ihmeen y-tunnus? Kun yrityksesi on rekisteröity, se saa yksilöllisen y-tunnuksen, joka on ikään kuin yrityksen henkilötunnus. Y-tunnusta tarvitset muun muassa tehdessäsi hankintoja, solmiessasi sopimuksia asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa tai avatessasi pankkitilin, mikä onkin hyvä hoitaa heti, kun yrityksesi on hyväksytty Kaupparekisteriin. Perustamistoimien jälkeen järjestettäviä asioita ovat myös kirjanpito ja vakuutukset.