Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Yritysmuoto

Yrityksen perustamisen tärkeimpiä vaiheita on yritysmuodon valinta, johon vaikuttaa varsinkin yrityksen toiminnan luonne. Muita valinnan perusteita ovat esimerkiksi pääoman tarve ja rahoittajien suhtautuminen, perustajien lukumäärä, toiminnan joustavuus ja verotukselliset kysymykset. Yritysmuodon valinnassa, kuten muissakin yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvissä asioissa, kannattaa kääntyä yritysneuvojan puoleen. Neuvontaa tarjoavat esimerkiksi Uusyrityskeskukset. Valittu yhtiömuoto vaikuttaa verotuksen lisäksi yrityksen perustamistoimiin ja ilmoitusvelvollisuuksiin, vaikka kaikista uusista yrityksistä pitääkin tehdä perustamisilmoitukset. Esimerkiksi toiminimeä perustettaessa riittää pelkkä ilmoitus kaupparekisteriin, kun taas osakeyhtiössä tarvitaan osakkeenomistajien perustamissopimus ja alkupääoma. Suomalaisia yritysmuotoja ovat toiminimi, henkilöyhtiöihin lukeutuvat avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta sekä ulkomaisen yhtiön sivuliike. Toiminimi (yksityinen elinkeinonharjoittaja, liikkeenharjoittaja, ammatinharjoittaja, lyh. tmi) on helppo perustaa, ja se sopii siksi aloittavalle yrittäjälle monessa tapauksessa parhaiten. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen lähtee liikkeelle yhtiömiesten tekemästä yhtiösopimuksesta, jolla sovitaan keskeisistä, yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvistä asioista. Henkilöyhtiöitä suositellaan yritysmuotona lähinnä perheyrityksille. Osakeyhtiö sopii kaikkeen yritystoimintaan. Osakeyhtiön perustaa yksi tai useampi henkilö, jotka sijoittavat yhtiöön pääomaa, merkitsevät osakkeet ja päättävät yhtiön toiminnasta. Osakassopimus on paikallaan, kun yrittäjiä on useampi. Osuuskunta kokoaa henkilöyhteisöön jäseniä, jotka toteuttavat sen kautta taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tavoitteitaan. Tyypillisesti osuuskunnan muodostavat asiantuntijat, joille osuuskunta merkitsee esimerkiksi mahdollisuutta verkostoitua, yhdistää voimat markkinoinnissa ja keventää yhden yrittäjän hallinnollisia velvoitteita. Ulkomaisen yhtiön sivuliike tai säätiön osa harjoittaa nimensä mukaisesti liiketoimintaa, josta vain osa tapahtuu Suomessa pysyvässä toimipaikassa.