Henkilöstövuokrausyrityksen perustaminen

Rahoitus

Keskeisimpiä kysymyksiä yritystä perustettaessa on rahoituksen tarve. Alkuhankintojen lisäksi tarvitset rahaa yritystoiminnan käynnistämiseen ainakin puoleksi vuodeksi, usein paljon pidemmäksikin aikaa. Uuden yrityksen rahoitustarve riippuu liikeideasta ja toimialasta, muun muassa siitä, millaisia tiloja, koneita ja laitteita tarvitaan, ja aiotaanko palkata henkilöstöä. Henkilöstövuokrausalalla alkuinvestointeihin ei tarvitse varata niin paljon rahaa kuin esimerkiksi perustettaessa autokorjaamoa, mutta toisaalta vuokratyöntekijöiden palkat alkavat juosta heti, kun rekrytoit työvoimaa, joten laskutuksen tulee olla kunnossa. Kasvua tavoitellessasi tarvitset tehokkaan ratkaisun, jolla pystyt kotiuttamaan laskut jo ennen palkanmaksupäivää. Uuden yrityksen rahoitusvaihtoehtoja ovat: Oma pääoma: Rahaa tai muuta omaisuutta (apportti) yrittäjältä itseltään tai perheenjäseniltä ja/tai tuttavilta, jotka saavat sijoittamalla omistusoikeuden yritykseen.
Vieras pääoma: Lainarahoitus liikepankeilta, erityisrahoitusyhtiö Finnveralta tai yrittäjän perheenjäseniltä ja/tai tuttavilta, maksuajan pidennykset tavarantoimittajilta, leasing-ratkaisut, luotolliset pankkitilit ja luottokortit.
Pääomasijoitukset: Pääomasijoitusyhtiön tai ”business-enkelin” sijoitukset, joiden tuotto ja muut ehdot kirjataan osakassopimukseen.
Yritystuki: ELY-keskuksen myöntämä yritystuki tai -avustus.
Kun suunnittelet rahoitusta, selvitä, minkä summan tarvitset, kuinka paljon tarvitset vierasta pääomaa ja mistä lähteistä voit saada rahoitusta ja millä kuluilla. Pohdi myös, voitko antaa omia vakuuksia, esimerkiksi asuntosi, yrityslainan vakuudeksi. Unelma numeroiksi Rahoituksen tarvetta arvioidaan rahoituslaskelmassa, joka yhdessä kannattavuuslaskelman, myyntibudjetin ja yrityksen perustamisasiakirjojen kanssa liitetään liiketoimintasuunnitelmaan. Riittävän usein päivitettyinä nämä asiakirjat ovat tärkeä työkalu toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Rahoituslaskelma kartoittaa toiminnan kustannuksia sekä investointeja ennen toiminnan käynnistämistä rahoituksen tarpeen määrittämiseksi. Rahoituslaskelma toisin sanoen summaa perustettavan toiminnalle välttämättömät hankinnat ja myös kulut, jotka lankeavat maksettavaksi, ennen kuin yritystoiminta on kunnolla vauhdissa, siis esimerkiksi juuri palkat. Laskelma kuvaa lainantarpeen, mahdollisen muun rahoituksen, yrittäjän omat rahalliset panostukset sekä olemassa olevat laitteet ja työkalut ja auttaa siten tarkastelemaan toiminnan taloudellisia tarpeita ja riskejä. Kannattavuuslaskelmalla saat selville myyntitavoitteesi. Siinä ynnätään tulotarpeet, toimintaan käytettävissä oleva aika sekä kulut, joita syntyy myynnistä riippumatta. Näin saadaan aikaan laskelma siitä, kuinka paljon ja millä hinnalla myyntiä pitää saada aikaan tietyllä ajanjaksolla, jotta liiketoiminta olisi kannattavaa. Näin sanallinen liiketoimintasuunnitelmasi muuttuu numeroiksi. Kannattavuuslaskelman rinnalle kannattaa laatia vielä myyntibudjetti, jolla arvioidaan myyntiä suunnitelluilla asiakasryhmillä.